TAWACIN nr 1[53], wiosna 2001

 

 Jak to z nami jest

Już zapomniałem, kiedy ostatni raz "Tawacin" miał takie opóźnienie. Ładnych parę lat. Tym razem się nie udało. Głównie z powodu zmiany przepisów podatkowych. Od stycznia tego roku czasopisma objętę są 7% stawką podatku VAT. Nie ominęło to też naszego kwartalnika, choć spełnia wszystkie warunki do uznania go za czasopismo specjalistyczne. Mimo że "Tawacin" jest pismem adresowanym do wąskiego, wręcz elitarnego grona czytelników, o nakładzie nieprzekraczającym 15 tys. egz., posiadającym numer ISSN - nie znalazł się na liście czasopism specjalistycznych zwolnionych z podatku VAT. Dlaczego? Ministerstwo Kultury nie wie chyba o naszym istnieniu (co, nawiasem mówiąc, uważam za osobistą porażkę), gdyż nigdy... nie ubiegaliśmy się o państwową dotację. Nigdy nie chciałem wydawać "Tawacinu" za cudze pieniądze. To byłoby zbyt łatwe. Zawsze uważałem, że jeśli wydawcy nie stać na druk pisma lub nie może ono utrzymać się samo - nie powinno się ukazywać. Pierwszy tegoroczny numer "Tawacinu" zawiera, jak zwykle zresztą, kilka bardzo ważnych artykułów oferujących kolejne przybliżenie tubylczych kultur, historii i współczesności. Chcę podkreślić, że w większości artykuły te zostały napi- sane specjalnie dla nas, co świadczy o zaufaniu, jakim darzą nas zarówno autorzy, jak i czytelnicy. Dziękując wszystkim prenumeratorom i stałym czytelnikom, zapraszam do lektury.

 

 Okładka

Międzyplemienne pow wow w Budd Lake, New Jersey, 28 sierpnia 1999 roku fot. Jerzy Czyż PAES/PATE
Opracowanie graficzne okładki i galerii: Mariusz Sołtysiak

 W tym numerze

Prawa a nie przywileje - z prof. Johnem H. Johnsenem rozmawia Bartosz Hlebowicz

Walka o ziemię - prof John H. Johnsen przedstawia współczesną batalię Oneidów o odzyskanie swej ojczyzny w stanie Nowy Jork

Nieproszeni goście na własnej ziemi - David L. Erben omawia sposby ukazywania Indian w filmie amerykańskim do lat sześćdziesiątych

Relacje jezuitów - esej Anny M. Czyż o roli misjonarzy w kształtowaniu się wizerunku Indianina w świadomości europejskiej XVII i XVIII wieku

Azja i Ameryka:
Małe ludy Północy - Anna Kursicka analizuje obecną sytuację tubylców syberyjskich walczących o przetrwanie

Spotkanie ponad Oceanem - niecodzienne spotkanie Indian z tubylczymi narodami Syberii i Dalekiego Wschodu relacjonuje Marek Nowocień

Inipi - o przebiegu obrzędu oczyszczenia Siuksów opowiada Artur M. Banaszak

Święta Przestrzeń - opowieść J.K. Greymana o duchowych poszukiwaniach

Ci sami, ale nie tacy sami - refleksje Pawła Głogowskiego o roli, jaką w jego życiu odegrało sztumskie "Stowarzyszenie Żółwi"

Stałe działy: serwisy informacyjne "Z Ziemi Indian" i "Jednym zdaniem", zwierzenia Cienia

Tawacin Galeria - Międzyplemienne pow wow w Budd Lake, New Jersey, 28 sierpnia 1999 roku, zdjęcia Jerzy Czyż

 

Powrót do spisu numerów archiwalnych