James Robideau w Polsce
2001

James Robideau, Indianin Dakota - którego gościmy w Polsce - jest od 28 lat członkiem Ruchu Indian Amerykańskich (AIM). Brał udział w wydarzeniach w Wounded Knee i Custer. Od 1973 roku uczestniczy w Tańcu Słońca i przez wodza Leonarda Crow Doga został wyznaczony na duchowego strażnika ceremonii i wiary. James Robideau jest kuzynem Leonarda Peltiera i aktywnie działa w sprawie jego uwolnienia; przez kilka lat kierował jego Komitetem Obrony. Różnorodna działalność społeczna i duchowa Jamesa Robideau skupia się wokół pomocy Indianom w przetrwaniu w nie-indiańskim świecie.

Oficjalne spotkania z Jamesem Robideau rozpoczęły się w poniedziałek 7 maja
w Łodzi:
10.00 - spotkanie w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej: Być Indianinem w XXI w. (dla licealistów)
12.00 - spotkanie Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej: Tubylczy więźniowie - od Sitting Bulla i Crazy Horse'a po Leonarda Peltiera
16.30 - spotkanie w Muzeum Książki Artystycznej (ul. Tymienieckiego 24) ze środowiskami twórczymi środowiskami organizacji pozarządowych

8-9 maja, Warszawa
8 maja

10.30 - spotkanie w szkole średniej: Przeszłość i teraźniejszość plemion indiańskich w USA, Kultura, ceremonie religijne i tożsamość Indian
14.00 - spotkanie z członkami senackiej Komisją Praw Człowieka i
Praworządności
16.30 - otwarte spotkanie z mieszkańcami Warszawy w Muzeum Etnograficznym: Przeszłość i teraźniejszość Indian w USA, Tradycyjna kultura i wierzenia, Osobiste doświadczenia Jamesa Robideau związane z obroną
tożsamości Indian w USA, Rola duchowości w przywracaniu tożsamosci Indian
9 maja
9.00 - spotkanie na Wydziale Dziennikarstwa UW (ul. Krakowskie Przedmieście 3): Stosunek władz amerykańskich do rdzennych obywateli, Walka Indian o sprawiedliwość
społeczną dla ludności tubylczej
11.30 - spotkanie w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
13.00 - spotkanie w Stowarzyszeniu "Monar"

10 maja, Kalisz i Gołuchów
10.00 - wykład Jamesa Robideau i dyskusja na temat alternatywnych programów dla więźniów w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służb Więziennych
13.30 - spotkanie z władzami miasta
15.00 - program wypoczynkowy (Gołuchów, ognisko i "wydarzenia indiańskie", spotkanie z mieszkańcami miasta i okolic oraz członkami i sympatykami Ruchu Przyjaciół Indian)

11-12 maja, Poznań
11 maja
12.00 - spotkanie na UAM (aula wydziału historycznego, ul. Św. Marcin 78):
Indianie USA - walka o przetrwanie, ziemię i przyszłość
18.00 - spotkanie w Teatrze Ósmego Dnia (ul. Ratajczaka 44) Ciemna strona amerykańskiej demokracji
12 maja
12.00 - spotkanie otwarte w Muzeum Etnograficznym
: Rytuał w życiu współczesnych Indian

13-14 maja - Sudety
James Robideau będzie w chatce AKT (poniżej opis trasy), gdzie planuje m.in. modlitwę z fajką.

15 maja, Gdynia-Gdańsk
11.00 - spotkanie w szkole średniej: Leonard Peltier - tubylczy więzień polityczny
15.00 - spotkanie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego: Stosunek władz amerykańskich do rdzennych obywateli

16 maja, Szczecin
11.00 - spotkanie na Wydziale Polityki i Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego: Stosunek władz amerykańskich do rdzennych obywateli, Walka Indian o sprawiedliwość społeczną dla tubylczych obywateli
13.00 - spotkanie z władzami miasta
15.00 - spotkanie z kierownictwem szczecińskiej Książnicy

17.30 - spotkanie ze środowiskiem organizacji pozarządowych

W Szczecinie, w którym James Robideau kończy swą wizytę w Polsce.

Plan pobytu Jamesa Robideau, opracowany wspólnie przez osoby z Amnesty International i Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, może ulec pewnym zmianom. Dlatego prosimy - w razie wątpliwości - o kontakt z grupami AI w poszczególnych miastach, bądź z:
Darkiem Kachlakiem (odnośnie spotkań w Warszawie i Kaliszu): 0602 234773, e-mail: drkachlak@hotmail.com
Waldkiem Kuligowskim (Poznań): 061 6632755, e-mail: walkul@amu.edu.pl
Magdą Lasocką (Trójmiasto): 058 5541814
Jackiem Koniecznym (Sudety): 0603 234902
Magdą Krysińską-Kałużną (koordynator krajowy): 0604 890848, e-mail: kaluzna@konin.lm.pl


Zob. także informację w polskiej prasie na temat Jamesa w "Życiu": http://www.zycie.com.pl/kraj.html?id=10586

Sprostowanie
4 maja 2001r ukazał się w "Życiu" artykuł pani Doroty Sajnug, która bez mojej wiedzy wykorzystała fragmenty mojego tekstu, opublikowanego w kwartalniku "Tawacin" (4[52], zima 2000), kompletnie wypaczając przy tym sens mojej wypowiedzi. Jest mi bardzo przykro, widząc podpisane moim nazwiskiem słowa, z którymi absolutnie się nie zgadzam. Jest mi bardzo przykro, jeśli ktokolwiek poczuł się nimi urażony. Nie mogę jednak ponosić odpowiedzialności za treść artykułu, która nie była ze mną konsultowana.
Małgorzata Pilot

zob. pełny tekst artykułu zamieszczonego w "Tawacinie"