Marek Hyjek
Za ścianą wigwamu

życie rodzinne Indian Ameryki Północnej

Spis treści

Wstęp
Znaczenie rodziny w życiu Indian północnoamerykańskich

DZIECIŃSTWO
Miejsce dziecka w tubylczych kulturach
Poczęcie i reinkarnacja
Okres prenatalny
Poród i połóg
Tabu poporodowe
Regulacja urodzin
Adopcja
Indiańska kołyska
Kołysanki
Nadanie imienia
Świętowanie ważnych wydarzeń okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa
Wychowanie dzieci i młodzieży
Rola zabawy w procesie wychowania tubylczych dzieci i młodzieży

OKRES DOJRZEWANIA
Dojrzewanie dziewcząt
Obrzędy inicjacyjne chłopców
Szczególne formy przyjaźni indiańskiej młodzieży
Zaloty

WIEK DOJRZAŁY
Zawieranie małżeństw
Wstępny etap małżeństwa: nawiązanie stosunków z powinowatymi
Rola kobiety i mężczyzny w życiu rodziny i plemienia
Relacje między małżonkami
Życie seksualne
Zdrada małżeńska i jej konsekwencje
Rozwód
Wdowieństwo

STAROŚĆ
Starość

Zakończenie
Współczesna rodzina indiańska

Bibliografia
Indeks plemion i grup indiańskich
Indeks nazwisk i imion indiańskich
Wykaz ilustracjiDotychczasowe książki o Indianach przedstawiały głównie świat wojowników toczących krwawe wojny z białymi najeźdźcami. Podkreślały tragiczny los tych dumnych ludzi, czyniąc z nich symbol wszelkiej walki o wolność, tak bliskiej również Polakom. Jednakże życie Indian nie koncentrowało się jedynie na wojnach i polowaniu na bizony. Obok tych ważnych wydarzeń toczyło się zwykłe, powszechne życie, ze wszystkimi jego blaskami i cieniami, od narodzin po śmierć.


Rodzina była najważniejszym, niezniszczalnym bogactwem Indian. I tę prawdę należy podkreślić. Mówiąc o rodzinie, tubylczy Amerykanie myśleli nie tylko o rodzicach i dzieciach, ale o szerszej, spokrewnionej grupie. Im liczniejsza była rodzina, tym była bogatsza, a tym samym otoczona większym szacunkiem. Ze zdumieniem i współczuciem Apacze obserwowali samotne pary białych farmerów osiedlających się w ich sąsiedztwie. O pewnym małżeństwie mówili: "Biedna rodzina. Nie mają żadnych krewnych, z którymi mogliby mieszkać. To chyba dlatego żyją samotnie".
Generalnie książka ta dotyczy tzw. okresu przedrezerwatowego. Nie jest to zbyt ścisłe określenie, gdyż rezerwaty dla Indian powstawały na przestrzeni prawie dwustu lat. Gdy podbite plemiona Wschodu zostały zmuszone do życia pod kontrolą najeźdźców na okrojonych skrawkach swoich ojczystych ziem, plemiona Równin wiodły jeszcze wolny żywot, niezakłócony obecnością białego człowieka. (ze wstępu)

Książkę uzupełnia 60 niezwykłych i rzadziej publikowanych fotografii Edwarda S. Curtisa zebranych w tematycznych galeriach: matki i ich maleństwa, dzieci, chłopcy, dziewczęta, mężczyźni, kobiety, starsi oraz codzienna praca.
zob. fragment galerii (uwaga, fotografie w książce zamieszczono w wersji czarno-białej)


Marek Hyjek, Za ścianą wigwamu, Biblioteka "Tawacinu" nr 28, TIPI, Wielichowo 2002, ISBN 83-902155-8-6, format 145×205, stron 368+16 (wkładka), bibliografia, indeksy, cena 39 zł