TAWACIN nr 4[60], zima 2002

 

 

Jak to z nami jest

W naszych redakcyjnych rozmowach często przewija się wątek stanowiska "Tawacinu" wobec Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Muszę przyznać, że dość regularnie jesteśmy posądzani o negowanie takich czy innych poczynań członków Ruchu, o umniejszanie wartości tego, co oni robią, a niekiedy wręcz o wyśmiewanie czy obrażanie osób, które swe zainteresowanie Indianami realizują w sposób bardziej widowiskowy i atrakcyjny dla ludzi spoza Ruchu.
W tym miejscu chcę wyraźnie powiedzieć, że nie jesteśmy przeciwni zlotom, spotkaniom Takini, skansenom, tańcom, śpiewom, wystawom rękodzieła i wszelkim innym formom promocji indiańskiej kultury materialnej. "Tawacin" nigdy tak naprawdę nie wyparł się Ruchu, nie odwrócił się od niego. Wręcz przeciwnie, zawsze realizował jeden z podstawowych celów powołania PRPI: propagowanie wiedzy o Indianach w Polsce. Temu chcemy pozostać wierni.
Nie do nas jednak należy wskazywanie, co czytelnik ma z tą wiedzą zrobić, jak ją spożytkować w swoim życiu i środowisku. Każdy musi znaleźć własną drogę.
Chcę wierzyć, że publikowane w "Tawacinie" artykuły są zaproszeniem do poszerzania zakresu naszych zainteresowań, do zapuszczania się w niezbadane jeszcze krainy, do ciągłego odkrywania na nowo naszych wspólnych fascynacji innymi słowy: do głoszenia prawdy o Indianach, na ile tylko zdołamy ją poznać.

Okładka

Wetereni przygotowują się do rozpoczęcia Pow-wow w Salem Fairground, w New Jersey, 8 czerwca 2002, fot. Andrzej Wala

Opracowanie graficzne okładki i galerii: Mariusz Sołtysiak

W tym numerze

Apsáalooka: Dzieci ptaka z długim dziobem - Przemysław Bartuszek omawia historię, strukturę społeczną, organizacje plemienne i współczesną sytuację Wron (Crow)

Nosiciel Szabli i "powstanie" Wron w 1887 roku - Colin G. Calloway odkrywa mało znane fakty jedynego w historii zbrojnego powstania Wron przeciwko Amerykanom

Tainowie - pierwsza część eseju Andrew J.R. Wali o dziejach, zagładzie i przetrwaniu ludu, który jako pierwszy powitał Kolumba w Ameryce

Matsigenka znad rzeki Paquiría w Peru - pierwsza część raportu Kacpra Świerka o grupie tybylców we wczesnej fazie kontaktu ze światem zewnętrznym

Pow–wow: festiwal indiańskiej kultury - Marek Nowocień przybliża genezę, ewolucję i przebieg najbardziej popularnej dziś imprezy promującej tubylczą kulturę

Szlak Złamanych Traktatów - Susan Shown Harjo wspomina dramatyczne wydarzenia z okupacji Biura do Spraw Indian w Waszyngtonie w 1972 roku

Tomahawki kontra muszkiety - książki z "zakurzonej półki" recenzuje Mariusz Wollny


Z Ziemi Indian - serwis informacyjny obu Ameryk


Tawacin Galeria

Matsigenka z Peru - zdjęcia Kacper Świerk

Z przymróżeniem oka - Mirosław Dunin-Sulgostowski

Prenumerata 2003

Powrót do spisu numerów archiwalnych