TAWACIN nr 2[34], lato 1996Jak to z nami jest

Dwadzieścia lat temu odbył się pierwszy ogólnopolski zlot przyjaciół Indian, ale dopiero teraz uświadomiłem sobie, że Ruch Indiański w Polsce nie powstał nagle, bez wiadomej przyczyny. Nie byliśmy ani pierwszymi, ani jedynymi Polakami, którzy zainteresowali się Indianami. Poprzedziły nas pokolenia podróżników, wędrowców i obieżyświatów, dziennikarzy i reporterów, rodaków chwytających za pióro albo szablę, zależnie od potrzeb.
Oto więc "polski" numer Tawacinu, w którym szczególne miejsce ma druga część eseju Janusza Jaskulskiego "Polskie opisanie świata", ukazującego ogromny dorobek naszych poprzedników w popularyzacji Indiańskiej Drogi. Zaryzykuję stwierdzenie, że bez nich nie byłoby dziś naszego Ruchu. Jesteśmy ich spadkobiercami i kontynuatorami, o czym przekonują "Zapiski z rezerwatu" Jacka Piwowskiego, który od kilku lat mieszka wśród Czarnych Stóp.
Choć w polskich muzeach znajdują się przedmioty należące niegdyś do Indian, nie było nas wśród grabieżców tubylczych kultur. To ważne. Polaków zawsze interesowało raczej życie tych ludzi i los, tak podobny naszemu, aniżeli gromadzenie materialnych pamiątek. Także Tawacin pragnie utrwalić wizerunek Indian w świadomości czytelników, uwypuklić uniwersalne wartości kultur tubylczych, zachować je przed zapomnieniem i niezrozumieniem.

 

Okładka

XVII Zlot PRPI - Uniejów 1993. Fot. Mirosław Baryga

W tym numerze

Indianie i praca na roli w Japonii - refleksje Matsui Toshinobu o tym, czego nauczył się od Indian

Polskie opisanie świata. Podróże i tułaczki. Gabinety osobliwości (XVII-XIX/XX w.) - druga część eseju Janusza Jaskulskiego o odkrywaniu indiańskiej Ameryki przez naszych poprzedników

Zapiski z rezerwatu - Jacek Piwowski dzieli się swymi spostrzeżeniami o życiu wśród Czarnych Stóp w Montanie

Najazdy Szoszonów i Bannoków na Oregońskim Szlaku 1859-1863 - dokończenie eseju Brighama D. Madsena o mało znanych epizodach wojny Indian z osadnikami w Oregonie

ZLOT - pierwszy, trzeci, dziesiąty, siedemnasty i dziewiętnasty w fotografii barwnej i czarno-białej

Zanim powstał Polski Ruch Przyjaciół Indian - Jacek Przybylak odsłania kulisy organizacji I zlotu polskich przyjaciół Indian w Chodzieży

XX Zlot PRPI - Chodzież '96 - ostateczna informacja o tegorocznym spotkaniu

Film a Indianie - kilka subiektywnych uwag Jana Szturca

Zrozumieć Indian - Jacek Konieczny podejmuje próbę przybliżenia światopoglądu ludów pierwotnych

Z ziemi Indian - serwis informacyjny

Ponadto: poezja, recenzje, listy i zwierzenia Cienia

Uwaga: nakład tego numeru jest już całkowicie wyczerpany.
Zainteresowanym czytelnikom bezpłatnie oferujemy pełne wydanie w wersji pdf (plik otwiera się w Acrobat Reader). Dowolne strony można przeglądać, czytać i wydrukować na własny użytek.
Zamów pełną wersję (0,86 MB)


 

Powrót do spisu numerów archiwalnych