XXV OGÓLNOPOLSKI ZLOT POLSKIEGO RUCHU PRZYJACIÓŁ INDIAN - UJŚCIE 2001

 

Grupa Organizacyjna ma przyjemność zaprosić Państwa na XXV Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, który odbędzie się w Nowej Wsi Ujskiej (na trasie Chodzież - Piła) w dniach 20.07.2001 do 29.07.2001 roku.

Organizatorzy zapewniają teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, nad czystym jeziorem oraz drewno opałowe, tyczki do tipi, wodę pitną, kabiny sanitarne itp. Na terenie Zlotu będzie funkcjonował sklep, kuchnia i bar. Szczegółowe informacje można uzyskać wysyłając zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, adres do korespondencji, wiek. Będziemy wdzięczni za informacje o osobach towarzyszących, ilości tipi, namiotów i samochodów - co pozwoli nam stworzyć odpowiednie warunki techniczne.

Opłata zlotowa:
dla osób w wieku powyżej 16 lat - 50 zł
12-16 lat - 30 zł
dzieci do 12 roku życia są zwolnione z opłaty.

Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 31.05.2001 na rach.:

P.U.H."ARTCOM"
ul. Mostowa 2
64-800 Chodzież
nr konta: Bank Zachodni SA I/O Chodzież 11202053-31860-136-3190

Chcielibyśmy zachęcić uczestników do aktywnego udziału w Zlocie, liczymy na pomoc Grup oraz osób indywidualnych w tworzeniu "programu" Zlotu. Zdajemy sobie sprawę z różnorodności oczekiwań w stosunku do przebiegu naszego spotkania, co jest naturalną konsekwencją "indywidualnego" kierunku zainteresowań każdego z nas. Dlatego chcielibyśmy poznać Wasze opinie, sugestie dotyczące organizacji Zlotu i jego programu.

Grupa Organizacyjna XXV Zlotu PRPI
P.U.H. ARTCOM
Grzegorz Dziabas
NIP 764-125-80-61
ul. Mostowa 2
64-800 Chodzież
tel (067) 28 27 155
e-mail: artcom@post.pl

 

ZASADY UCZESTNICTWA W XXV ZLOCIE POLSKIEGO RUCHU PRZYJACIÓŁ INDIAN

 1. Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest opłacenie składki zlotowej.
 2. Obowiązuje zakaz wjazdu samochodami na teren Zlotu - dla samochodów przeznaczony jest parking (nie dotyczy pojazdów technicznych i zaopatrzenia).
 3. Wszystkie odpady należy składować w wyznaczonych miejscach.
 4. Każda osoba chcąca prowadzić jakikolwiek handel musi uzyskać zgodę organizatora.
 5. Ogniska na terenie Zlotu mogą być palone w tipi oraz oznaczonych miejscach.
 6. Na terenie Zlotu w godzinach od 24.00 do 8.00 obowiązuje cisza nocna.
 7. Za zwierzęta odpowiedzialność ponoszą ich właściciele, psy muszą być uwiązane.
 8. W kręgu tipi obowiązuje zakaz spożywania i noszenia otwartego alkoholu.
 9. Obowiązuje absolutny zakaz posiadania narkotyków. Wszelkie próby handlu jakimikolwiek środkami odurzającymi będą zgłaszane w Komisariacie Policji.
 10. Turyści wchodzą na teren Zlotu odpłatnie i tylko pod opieką przewodnika.
  Goście są przyjmowani poza terenem Zlotu, jeśli wchodzą na teren Zlotu obowiązują ich takie same zasady jak turystów.

We wszystkich spornych lub "uciążliwych" sytuacjach decyzje podejmują członkowie Stowarzyszenia Kangi-Yuha pełniący rolę policji obozowej.

Stowarzyszenia: Kangi-Yuha - policja obozowa, Stowarzyszenie Strażników Ognia i Stowarzyszenie Obwoływaczy działają na prośbę i w porozumieniu z organizatorami. Poświęcają swój czas, by pełnić swoje funkcje. Jesteśmy im wdzięczni za poświęcenie oraz pomoc w organizacji Zlotu.

 

DOJAZD NA MIEJSCE ZLOTU

Uwaga!
Do Ujścia oraz Nowej Wsi Ujskiej nie dojeżdżają pociągi. Do Nowej Wsi Ujskiej z Chodzieży oraz Piły można dojechać autobusem. Rozkłady jazdy PKS podamy, gdy będą już zaktualizowane przed okresem wakacyjnym.
Odległość z Nowej Wsi Ujskiej na miejsce Zlotu to 3 km.
Czerwona linia na mapie wskazuje dojazd do Nowej Wsi Ujskiej od trasy Piła - Poznań.

jak dojechać?