Dziesi±te Seminarium Antropologicze
POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA ETNOGRAFICZNEGO IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO,
dbyło się w SOBOTĘ, 17 LISTOPADA 2001, w godz. 10:00-16:30
w Sali Komunalnej WATERVIEW CONDOMINIUMS
824 C Marshall Court, Ventnor, NJ 08406*
tel. (609) 822-1035; (609) 487-2443; (609) 449-0536


PROGRAM
REFERATY PREZENTOWANE W JĘZYKU POLSKIM
1. SESJA PORANNA
Przewodnicz±cy: Andrew J. R. Wala, wicedyrektor ds. Nauk, PAES/PATE
Przemówienie powitalne: Krystyna Baliszewska, wicedyrektor, PAES/PATE
10:00-10:30 Dariusz Majer, miesięcznik "Teraz": Totalitaryzm religijny (prezentuje autor)
10:30-10:45 Dyskusja i uwagi notowane
10:45-11:30 Andrzej J.R. Wala: Indianie Taino. Szkic dziejów, zagłady i przetrwania (prezentuje autor)
11:30-11:45 Dyskusja i uwagi notowane
11:45-12:30 Przerwa: posiłek, kawa i napoje orzeĽwiaj±ce

2. SESJA POPOŁUDNIOWA
Przewodnicz±cy: Igor Fedasz, sekretarz generalny PAES/PATE
Wprowadzenie: Małgorzata G±sienica-Małek, PAES/PATE & Explorers Club
12:30-13:15 Anna M. Czyż, PAES/PATE: 0 akulturacji Francuzów w XVII i XVIII-wiecznej Kanadzie (prezentuje Jerzy Czyż)
13:15-13:30 Dyskusja i uwagi notowane
13:30-14:30 Anna M. Dobrowolska, PAES/PATE: Kontakty Polaków z Indianami podczas rewolucji amerykańskiej (prezentuje autor)
14:30-14:45 Dyskusja i uwagi notowane
14:45-16:15 Małgorzata G±sienica-Małek: Moralno¶ć i obyczaje górali podhalańskich (prezentuje autor)
16:15-16:30 Dyskusia i uwagi notowane. Zamknięcie X Seminarium PAES/PATE
16:30 Bufet szwedzki** i spotkanie towarzyskie

* Parking przy Surrey i Burk Aves
** Natychmiastowa rezerwacja konieczna. Wpłata na miejscu gotówka, czekiem lub M.O. $15 od osoby.


Informujemy o ukazaniu się pierwszego tomu Referatów Seminariów Antropologicznych 1990-2000 Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława Malinowskiego pod redakcj± Krystyny Baliszewskiej i Andrzeja J.R. Wali
Szczegóły