Referaty Seminariów Antropologicznych 1990-2000
Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława Malinowskiego z siedzibą w Atlantic City w USA, pod redakcją Krystyny Baliszewskiej i Andrzeja J.R. Wali

Spis treści
O początkach Towarzystwa i jego przetrwaniu - Andrzej J.R. Wala
Wstęp - Aleksander Posern-Zieliński


Andrew J.R. Wala - Historyczno-polityczne implikacje europocentryzmu w procesie podboju i kolonizacji Ameryki oraz doktrynalnego utrwalania zdobyczy w czasach postkolonialnych po współczesność
Andrew J.R. Wala - Kłamstwa, spaczenia, przemilczenia i półprawdy: manowce historii Indian amerykańskich
Andrew J.R. Wala - Pojmana przez Indian. Relacja Mary Rowlandson jako zapis antropologiczny
Anna Małgorzata Czyż - Relacje jezuitów jako podstawa kształtowania się wizerunku Indianina w świadomości europejskiej XVII i XVIII wieku
Ewa Marciniak-Dżurak - Stereotyp Indianina w filmie amerykańskim
Dean R. Snow - Historyczna archeologia Irokezów z północnowschodniej Ameryki Północnej
Krzysztof Kopczyński - Tubylcy Manhattanu w okresie pierwszych kontaktów z Europejczykami (XVI-XVII w.)
Andrew J.R. Wala - Od Brotherton do Bridgeton. Indianie New Jersey w XIX i XX wieku
Andrew J. R. Wala - Lenni Lenape. Zarys historii wskrzeszonego plemienia
Andrew J.R. Wala - Seks i waloryzacje normatywne. Patriarchat europejski a stosunki płci u Indian Wschodniego Wybrzeża Ameryki Północnej
Anna M. Dobrowolska - Muzyka Indian Ameryki Północnej. Charakterystyka
Krzysztof Kopczyński - Społeczny kontekst Tańca Słońca u Arapahów Północnych
Ewa Marciniak-Dżurak - Powieść i rytuał. Elementy tradycyjne we współczesnej powieści indiańskiej
Ewa Dżurak - Literatura indiańska i etnografia
Andrew J. R. Wala - Konkwista w kontekście wspólnych interesów i dążeń imperialistycznych państwa i Kościoła
Edmund S. Urbański - Współczesny wkład Polski i Polonii Amerykańskiej w nauki humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i techniczne Ameryki Łacińskiej
Marian Hillar - Etnokulturowa, społeczna i polityczna interpretacja osobowości latynoskiej w Nostromo Josepha Conrada
Andrew J.R. Wala - Belize. Szkic historyczny. Możliwości badań antropologicznych
Aleksander Posern-Zieliński - Konflikt etniczny w Ekwadorze: kontrowersje metysko-indiańskie w Otavalo
Małgorzata Gąsienica-Małek - Mieszkańcy Himalajów rejonu Annapurny i Langtangu
Anna Engelking - O nacjach i wiarach. Z badań nad samoświadomością społeczności lokalnych, na pograniczu katolicko-prawosławnym na Białorusi
Anna Engelking - Klątwa rodzicielska w kulturze ludowej

Nota edytorska
Noty o autorach
Indeks nazwisk
Indeks nazw geograficznych i etnograficznych
Indeks tytułów dzieł literackich, filmowych i czasopism


PAES/PATE - TIPI, Atlantic City - Wielichowo 2001

Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Etnograficzne od początku swej działalności nawiązywało kontakty z badaczami polonijnymi, amerykańskimi oraz specjalistami z Polski przebywającymi czasowo w Stanach Zjednoczonych. Wielu z nich w trakcie swych pobytów odwiedzało Atlantic City, siedzibę PAES/PATE, by wygłaszać tam odczyty na zebraniach Towarzystwa. Jednym z najważniejszych jednak osiągnięć PAES/PATE są zwoływane co czas jakiś seminaria antropologiczne. Takich spotkań do roku 2000 odbyło się już dziewięć. W przeważającej większości poświęcone one były kulturze Indian USA, a od czasu do czasu także zagadnieniom zahaczającym o problematykę Ameryki Łacińskiej. Referaty wygłaszali na nich nie tylko zaproszeni specjaliści, ale także i członkowie Towarzystwa, którzy przedstawiali rezultaty swych penetracji terenowych, dzielili się dokonanymi obserwacjami etnograficznymi oraz przekazywali efekty swych poszukiwań etnohistorycznych.
Wszystkie zamieszczone tu opracowania powstały w latach 1990-2000, niektóre z nich jako "zeszyty naukowe" szybko wyczerpywały się, inne były wznawiane, nieliczne w zmienionej postaci lub obcojęzycznej wersji językowej (hiszpańskiej, angielskiej) publikowane były w trudno dostępnych pracach. Dlatego też dobrze się stało, iż bogaty plon dziesięcioletniej aktywności na polu wydawniczym i konferencyjnym PAES/PATE doczekał się teraz swego zbioru w postaci odrębnej publikacji, która z pewnością skupi uwagę polskiego i polonijnego czytelnika zainteresowanego dziejami i kulturą Indian obu Ameryk.
(ze wstępu)

Referaty Seminariów Antropologicznych 1990-2000 pod red. Krystyny Baliszewskiej i Andrzeja J.R. Wali
ISBN 83-902155-7-8, format 170x240, stron 408, noty o autorach, indeksy, cena 20 zł

Zob. tom drugi

INDIANIE KALINAGO i inni...
Referaty Seminariów Antropologicznych 2001-2008

Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława Malinowskiego z siedzibą w Atlantic City w USA
redakcja Andrzej J.R. Wala i Krystyna Baliszewska
Warunki zakupu


Zamawiam książkę